نویسنده و کارگردان: محمد نصرت ناهوکی

تهیه کننده: بنیامین خدابنده

DIT: بنیامین خدابنده

فیلمنامه نویس: بنیامین خدابنده

صدابردار: حامد سپاهی

موسیقی: عارف ملازاده

تنظیم موسیقی و صداگذار: بنیامین خدابنده

پَس تولید: بنیامین خدابنده

بازیگران:

دیدگ : امیرمحمد ملازهی

برادر دیدگ: ایمان اربابی

High Quality FHD MKV x265

  • بازیگران:
  • دیدگ: امیرمحمد ملازهی
  • برادر دیدگ: ایمان اربابی