فیلم کوتاه تصمیمی برای زندگی 2020

 • Movie Genre : Life

 • PG

 • Language : Baluchi

 • Filming Locations : Iran

 • تاریخ انتشار : بهمن ماه 98

 • مدت زمان فیلم : 3دقیقه

 • کارگردان : ثریا دهواری

 • Art Director : Benyamin Khodabandeh

 •  Producer : Benyamin Khodabandeh

 •  Edit : Benyamin Khodabandeh

 • صدا بردار : زینب رسولی

 •  Sound Editor : Benyamin Khodabandeh

 • نویسنده : ثریا دهواری

 • فیلمبردار : بنیامین خدابنده، علیرضا پاکباز

 • نورپرداز : علیرضا پاکباز

 • بازیگران : محسن شادزهی و مصلح پاکباز

 • Share : Benyamin Khodabandeh Official Website
 • Film Supporter : Mehran Mollazehi
 • خلاصه داستان : گاهی به خود بنگریم

MKV X265 1080P

Leave a Comment