فیلم کوتاه تشنه

Thirsty

 • Movie Genre : Life • PG
 • زبان : بدون دیالوگ
 • محل های فیلمبرداری : ایران ، ناهوک
 • تاریخ انتشار : 1 / 9 / 1398
 • Time : 5 Min
 • Director : Mohammad Nosrat Nahouki
 •  Producer : Benyamin Khodabandeh
 •  Edit : Benyamin Khodabandeh
 • Sound Record : Benyamin Khodabandeh
 •  Sound Editor : Benyamin Khodabandeh
 • Writer : Mohammad Nosrat Nahouki
 • Camera : Benyamin Khodabandeh • جلوه های ویژه : ندارد


 • بازیگران : محمد دوستی
 • موسیقی : عارف ملازهی
 • Share : Benyamin Khodabandeh Official Website • Film Supporter : Mehran Mollazehi ، عزیز خدابنده
 • خلاصه داستان : –

MKV X265 1080P

Leave a Comment