• نویسنده و کارگردان: محمد نصرت ناهوکی
  • موسیقی: عارف ملازاده
  • فیلمبردار و سینماتوگرافی: بنیامین خدابنده
  • تنظیم موسیقی و صداگذار: بنیامین خدابنده
  • پس تولید: بنیامین خدابنده

High Quality FHD MKV x265